ERELID: ANNEKE TEMMINK

In december 2017 werd Anneke Temmink benoemd tot erelid van KNA Goor. Ze was meer dan 55 jaar lid en zette zich in als orkestlid, docente en oprichter en leidster van het Recreantenorkest.


Anneke Temmink, tweede van rechts zittend - temidden van de leden van het voormalige Recreantenorkest.

Het erelidmaatschap wordt slechts in speciale gevallen toegekend, vaak na een zeer lange staat van dienst bij de vereniging. Zo werden in het verleden Gerrit Oosterveld en Eppie Vorkink erelid, Gerrit Vorkink en Ap ten Donkelaaar erevoorzitter. Bernard Keizer werd eredirigent, nadat hij meer dan 30 jaar het A-orkest had geleid.

Anneke Temmink erelid