In Memoriam

In de loop der jaren moesten we helaas van veel leden afscheid nemen. Op deze pagina een herinnering...

EPPIE VORKINK

Op 14 november 2014 ontvingen wij het droevige bericht dat ons erelid Eppie Vorkink was overleden.
Eppie was al enige tijd ziek, maar zijn overlijden kwam voor iedereen toch onverwacht.
Voor onze vereniging is dit een groot verlies. Iedereen die Eppie kende wist dat hij voor
KNA alles over had. Hij was al ruim 64 jaar lid, bespeelde de grote trom en later de pauken, was vele jaren lid van het bestuur, als 2e penningmeester en 2e voorzitter en daarna als voorzitter. Hij was een voorloper bij al onze acties, concerten en shows. Hij kon iedereen motiveren om zijn beste beentje voor te zetten, waarbij hij zelf het goede voorbeeld gaf.
Toen hij 60 jaar lid was hebben we dit gevierd met een serenade en een feestje, waarbij vele anekdotes voorbij kwamen uit de lange jaren dat hij deel uitmaakte van onze club. 
De laatste jaren ging het allemaal wat minder, hij werd ouder en ziek, maar bleef ondanks dat positief en opgewekt. Op de donderdagavond probeerde hij altijd nog even langs te gaan bij de repetities in de Reggehof. Hij hield van zoals hij het noemde “ hoorbare muziek” en pleitte ervoor dat we dat op ons repertoire hadden staan. Bij ons najaarsconcert op 1 november 2014, was hij -net terug uit het ziekenhuis- samen met zijn vrouw Gerrie toch aanwezig. Volgens zijn eigen zeggen heeft hij enorm genoten van deze zgn. tango en musette-avond.

Eppie was een markante en bevlogen man, met een duidelijke mening, die hij dan ook onderbouwen kon door soms opvliegend of emotioneel en recht door zee te reageren. Van Eppie accepteerde men dit, want iedereen wist dat hij het deed uit liefde voor ” zijn” club. Op 30 juni 2014 werd hij 80 jaar en kreeg hij van ons zijn laatste serenade, in zijn nieuwe huis aan de Bruynstraat. Hij heeft heel nadrukkelijk zijn stempel gezet op onze vereniging; we zullen hem enorm missen. Eppie was erelid van KNA.
Geboren 30-06-1934 Overleden 14-11-2014