LIDMAATSCHAP

KNA is een van de weinige verenigingen die over een eigen instrumentarium beschikt. Dankzij o.a. onze oudpapieracties en donateurs is dit in de loop der jaren mogelijk gemaakt. Elk lid krijgt dan ook een accordeon in bruikleen.

Contributie voor jeugdleden bedraagt 25 euro per maand (inclusief wekelijks les), zie onze pagina opleiding.
Contributie voor de orkestleden bedraagt 15 euro per maand.


Wilt u meer weten over onze orkesten, opleidingen of vrijblijvend drie proeflessen of repetities bijwonen? Neem dan contact met ons op!