Lidmaatschap

KNA is een van de weinige verenigingen die beschikt over eigen instrumentarium. Dankzij o.a. onze oudpapieracties  en donateurs is dit in de loop der jaren mogelijk gemaakt. Elk lid krijgt dan ook een accordeon in bruikleen.

Contributie voor jeugdleden    22 euro per maand
(inlcusief wekelijks les), zie onze pagina opleiding.
Contributie orkest leden            14 euro per maand
De contributie wordt via automatische incasso geïnd (jaarlijks of halfjaarlijks).

Wilt u meer weten over onze orkesten, opleidingen of vrijblijvend drie proeflessen of repetities bijwonen? Neem dan contact met ons op!