HET B-ORKEST

Het B-orkest  speelt vooral gemakkelijk in het gehoor liggende, licht klassieke en populaire muziek.

Het B-orkest repeteert in de even weken op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Reggehof.

Het B-orkest staat onder leiding van Henny Klein Twennaar.

Heeft u (vroeger) accordeon gespeeld  en bent u weer enthousiast over onze vereniging, neem gerust contact met ons op voor meer informatie (Jurgen Huisstede (voorzitter), tel. 06-43844393/info@kna-goor.nl ) of kom een keer op donderdagavond vanaf 19:30 uur meespelen.