HET A-ORKEST

Het A-orkest speelt veelal iets lichtere muziek te denken valt aan musical-,  film- en popmuziek.

Het A-orkest repeteert in de oneven weken  donderdagavond  van 19.30 tot 22.00 uur in de Reggehof. 

Het A-orkest staat onder leiding van Leo van Lierop.

Heeft u (vroeger) accordeon gespeeld  en bent u weer enthousiast over onze vereniging., neem gerust contact met ons op voor meer informatie (Jurgen Huisstede (voorzitter), tel 06-43844393/info@kna-goor.nl ) of kom een keer op donderdagavond vanaf 19:30 uur meespelen.